2 Cdo 141/2011

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.11.2011 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Martin Vladik
Členovia senátu: JUDr. Viera Petríková
JUDr. Jozef Kolcun


Účastníci:
Helena Franková
c/a
1/ Blahomír Trajter a spol.