2 Cdo 108/2014

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.02.2015 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jozef Kolcun
Členovia senátu: JUDr. Viera Petríková
JUDr. Martin Vladik


Účastníci:
1/ Eva Havierová a spol.
c/a
Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Bratislava