2 Cdo 101/2010

Kolégium: Občianskoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.01.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-6, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Daniela Švecová
Členovia senátu:


Účastníci:
ZŤS Sabinov, a.s.
c/a
Mária Varhoľáková