1To 8/2014

Kolégium:
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 01.10.2014 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
R.K. a spol., § 20, § 14 ods. 1, § 266 ods. 1, ods. 2 písm. c/, ods. 3 písm. a/ Tr. zák.
zrušené