1To 4/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 08.10.2014 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M.M a spol., § 7 ods. 1, § 9 ods. 2, § 219 ods. 1 Tr. zák. a iné