1To 2/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 08.10.2014 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
E.N., § 333 ods. 1,ods. 2 písm. b/ Tr. zák.