1TdoV 5/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 07.04.2014 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Doc.RNDr. F.O. CSc.,§ 329/1,2 Tr. zák.