1Tdo V 24/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 28.11.2011 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. P. P., § 161/1, 3 písm. b/ Tr. zák.
ZRUŠENÉ