1Tdo 44/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 07.12.2011 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
J.S., § 172/1c,d,/2a Tr. zák.