1Sžz/8/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 20.01.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, PhD.


Účastníci:
JUDr. Eduard Bulla, Bratislava
c/a
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava