1Sžz/7/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 29.10.2012 12:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.


Účastníci:
Sergej Alexandrovič Pinčukov
c/a
Ministerstvo vnútra SR