1Sžz/4/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 18.02.2014 11:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Ing. Peter Remek a spol.
c/a
Slovenský pozemkový fond Bratislava