1Sžz/3/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 26.03.2014 10:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
JUDr. Samuel Diatka
c/a
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR