1Sžz/2/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 12.11.2013 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Elena Berthotyová PhD.


Účastníci:
ALFA Power a.s. Bratislava
c/a
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Bratislava