1Sžz/12/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 09.12.2014 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
JUDr. Ing. Miroslav Gavalec


Účastníci:
Emad Eizeddin, Sýria
c/a
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava