1Sžz/1/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 14.10.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
Mgr. Peter Puškár
c/a
Finančné riaditeľstvo SR a spol.