1Sžz/1/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 26.03.2014 11:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o.
c/a
Telekomunikačný úrad SR
ZRUŠENÉ