1Sžz/11/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 27.10.2015 10:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
mjr. Ing. Daniel Blaško, PhD.
c/a
Ministerstvo vnútra SR, Prezídium hasičského a záchranného zboru Bratislava
Termín pojednávania zrušený!