1Sžz/10/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 24.02.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
Stengl Consulting s.r.o. Bratislava
c/a
Protimonopolný úrad SR