1Sžso/55/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.09.2017 09:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Marián Trenčan
JUDr. Igor Belko


Účastníci:
Sebastian Serek
c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie, Bratislava