1Sžso/53/2013

1Sžso/54/2013 1Sžso/55/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.10.2014 09:20
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
Ing. Ján Fúz
c/a
Ústredie práce, soc. vecí a rodiny BB