1Sžso/5/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 14.08.2012 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Elena Berthotyová PhD.


Účastníci:
JUDr. Vojtech Tomaľa
c/a
Ministerstvo obrany SR Bratislava