1Sžso/46/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.09.2016 09:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Jana Henčeková PhD.


Účastníci:
Mgr. Ľubomíra Križáková c/a Sociálna poisťovňa - ústredie Bratislava