1Sžso/43/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.07.2016 10:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Zuzana Ďurišová


Účastníci:
Jaroslav Kordiak
c/a
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou