1Sžso/34/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.10.2015 10:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
Všeobecná nemocnica s poliklinikou n.o. Veľký Krtíš
c/a
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Bratislava