1Sžso/3/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 10.12.2013 10:25
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Elena Berthotyová PhD.


Účastníci:
Eurotrans O&S s.r.o. Banská Bystrica
c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie, Bratislava