1Sžso/30/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 07.11.2017 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Marián Trenčan


Účastníci:
Pavel Kindernay
c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie