1Sžso/29/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.03.2014 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
ITIMEX a.s. Šahy
c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie, Bratislava