1Sžso/20/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.09.2015 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
JUDr. Jana Henčeková, PhD.


Účastníci:
Norbert Kováč
c/a
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Bratislava