1Sžr/99/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.06.2015 10:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.


Účastníci:
Marta Šrámková a spol.
c/a
Okresný úrad Nitra