1Sžr/85/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 17.01.2012 10:20
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec PhD.
JUDr. Elena Berthotyová PhD.


Účastníci:
Slovenský pozemkový fond Bratislava
c/a
Katastrálny úrad v Bratislave