1Sžr/8/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 08.11.2011 09:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, PhD., JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
Pozemkové spoločenstvo Urbárne lesy a pasienky Kuchyňa
c/a
Obvodný pozemkový úrad Malacky
ZRUSĚNÉ