1Sžr/80/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 20.12.2011 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.
JUDr. Elena Berthotyová


Účastníci:
Juraj Kubík
c/a
Krajský pozemkový úrad Trnava