1Sžr/75/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 19.05.2015 10:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.


Účastníci:
Mária Hattasová
c/a
Okresný úrad Bratislava - katastrálny odbor