1Sžr/75/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.02.2012 10:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.
JUDr. Elena Berthotyová PhD.


Účastníci:
Poľnohospodárske obchodné družstvo Radoľa
c/a
Obvodný pozemkový úrad v Čadci, pracovisko Kysucké Nové Mesto