1Sžr/65/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.01.2014 09:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.
Členovia senátu: JUDr. Peter Paluda
JUDr. Elena Berthotyová PhD.


Účastníci:
Fridrich Cecko
c/a
Obvodný pozemkový úrad Ružomberok