1Sžr/64/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 14.05.2013 13:20
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Elena Berthotyová PhD.


Účastníci:
Stanislav Homišan a spol.
c/a
Správa katastra Prešov