1Sžr/63/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 13.05.2014 09:55
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Elena Berthotyová PhD.


Účastníci:
Poľovnícka spoločnosť LIPTOV Čertižné
c/a
Okresný úrad Prešov