1Sžr/60/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.03.2015 09:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Jana Henčeková, PhD.
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
Ing. Marián Rychvalský a spol.
c/a
Krajský pozemkový úrad Prešov