1Sžr/46/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 17.01.2012 09:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Elena Berthotyová PhD.


Účastníci:
Okresná prokuratúra Trnava
c/a
Správa katastra Trnava