1Sžr/42/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 13.01.2015 09:55
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
JUDr. Jana Henčeková, PhD.


Účastníci:
Ernest Lukács
c/a
Okresný úrad Nitra