1Sžr/36/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 11.10.2011 10:05
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD., JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
Pohotovosť s.r.o. Bratislava
c/a
Správa katastra Komárno