1Sžr/3/2010

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.11.2011 09:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
Juraj Rell
c/a
Katastrálny úrad v Banskej Bystrici