1Sžr/26/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.03.2014 09:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
MUDr. Jozef Oslanec a spol.
c/a
Krajský pozemkový úrad Banská Bystrica