1Sžr/22/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 14.05.2013 13:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Elena Berthotyová PhD.


Účastníci:
ACV International N.V. Belgicko
c/a
Správa katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu