1Sžr/212/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 12.08.2014 09:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
JUDr. Igor Belko


Účastníci:
Základná organizácia SZZ 6-84 Marianka Bane a spol.
c/a
Okresný úrad Bratislava - pozemkový odbor