1Sžr/19/2010

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 08.11.2011 09:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, PhD., JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
LESY SR š. p. Banská Bystrica
c/a
Obvodný pozemkový úrad v Revúcej