1Sžr/16/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 13.12.2011 10:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Igor Belko
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
Pavel Kulík a spol.
c/a
Obvodný pozemkový úrad Senec