1Sžr/161/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 10.09.2013 09:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Igor Belko
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová PhD.
JUDr. Peter Paluda


Účastníci:
Zuzana Rešetárová a spol.
c/a
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR