1Sžr/152/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 15.04.2014 09:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: Ing. JUDr. Miroslav Gavalec PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová PhD.
JUDr. Igor Belko


Účastníci:
POHOTOVOSŤ s.r.o. Bratislava
c/a
Okresný úrad Bratislava
T zrušený z dôvodu späťvzatia odvolania